Styrelse

Vid stämman 2020-05-11 valdes följande styrelse:

  • Marie Lindström (Ordförande)
  • Ulf Davidson (Vice ordförande)
  • Sara Bäckström (Ledamot)
  • Malte Grahm (Ledamot)
  • Per Danielsson (Suppleant)
  • Mikaela Albertsson (Suppleant)

Revisor:

  • Eva Lundsgård