Stadgar/regler

Här hittar du föreningens stadgar, trivselregler och olika ansökningsblanketter samt allmän information om bostadsrätt.

Föreningens stadgar

Trivselregler för bostadsrättsföreningen Eslövsgården

Bostadsrättslagen

Medlemsansökan

Ansökan för uthyrning i andra hand (lämna in senast en månad innan uthyrning skall börja gälla)

Ansökan om ombyggnad av bostadsrätt  (lämna in senast en månad innan ombyggnationen skall börja)

Information om att bo i bostadsrätt

Ansvarsfördelning mellan föreningen och medlemmen

Gör ditt hem riskfritt